หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครปฐม จัดอบรม หลักสูตรคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม จัดอบรมโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตรคณะ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน ประจำปี งบประมาณ 2559 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์แก่สหกรณ์ โดยมี โดยมีข้าราชการสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดนครปฐม
t20151218122111_306083.jpg
t20151218122111_306084.jpg
t20151218122118_306086.jpg
t20151218122119_306087.jpg
t20151218122126_306089.jpg
t20151218122126_306090.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888