หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ 2:1ตรังร่วมพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นำโดย นางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ 2:1 ตรังร่วม พัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ” ในโครงการภายใต้ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย การประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผ่านกิจการ สหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงาน ประสานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในวิชาการทำงาน เป็นทีม (Team Work) การสร้างทีมงานด้วยกิจกรรม Team Building by Walk Rally และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วมอบรม จำนวน 48 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง จัดอบรม เรื่องธรรมาภิบาลสหกรณ์และการควบคุม ภายใน แก่สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด สหกรณ์การเกษตรกันตัง จำกัด สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ซึ่งเป็น สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์บริการ ปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีนายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการสหกรณ์ที่ 6,8 และนางนงลักษณ์ ดำรงศิริ หัวหน้าสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ตรัง ร่วมเป็นวิทยากร
t20151218121445_306052.jpg
t20151218121446_306053.jpg
t20151218121453_306055.jpg
t20151218121453_306056.jpg
t20151218121501_306058.jpg
t20151218121502_306059.jpg
t20151218121509_306061.jpg
t20151218121510_306062.jpg
t20151218121516_306064.jpg
t20151218121517_306065.jpg
t20151218121527_306067.jpg
t20151218121527_306068.jpg
t20151218121533_306070.jpg
t20151218121534_306071.jpg
t20151218121543_306073.jpg
t20151218121543_306074.jpg
t20151218121550_306076.jpg
t20151218121550_306077.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888