หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. นครพนม จัดอบรม หลักสูตร "รายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีกลุ่มอาชีพ
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม จัดโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน หลักสูตร "รายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือนและบัญชีกลุ่มอาชีพ สอนแนะนำการจัดทำบัญชีแก่กลุ่มอาชีพ เกษตรกร สามารถจัดทำบัญชีและนำข้อมูลทางบัญชีใช้ในการบริหารจัดการ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านบัญชี ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 126 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
t20151218120529_305990.jpg
t20151218120529_305991.jpg
t20151218120536_305993.jpg
t20151218120537_305994.jpg
t20151218120543_305996.jpg
t20151218120544_305997.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888