หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. หนองบัวลำภู จัดอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมอาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หนองบัวลำภู นำโดย นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู จัดอบรม หลักสูตรการจัดทำบัญชี กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมอาหาร กลางวัน ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ครูผู้ปฏิบัติงานและนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำบัญชี ในแต่ละกิจกรรมที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ รับไปถ่ายทอดต่อไป โดยมี ครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู
t20151218115950_305959.jpg
t20151218115950_305960.jpg
t20151218115957_305962.jpg
t20151218115958_305963.jpg
t20151218120005_305965.jpg
t20151218120005_305966.jpg
t20151218120011_305968.jpg
t20151218120012_305969.jpg
t20151218120018_305971.jpg
t20151218120019_305972.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888