หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 (อำเภอแวงใหญ่)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวเพ็ญจันทร์ จันทศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี ร่วมประชุม 3 ฝ่าย ตามแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2559 ระหว่างกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และตัวแทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่จัดอยู่ในกลุ่มไม่พร้อม รับการตรวจสอบบัญชี เข้าร่วมประชุม 3 ฝ่าย เพื่อให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย รับทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและ ข้อบังคับของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแวงใหญ่ จำกัด
t20151218113304_305835.jpg
t20151218113305_305836.jpg
t20151218113311_305838.jpg
t20151218113312_305839.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888