หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่ครูกศน. จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางหวานใจ สาแก่งทราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับครู กศน. สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.อัจฉรา สากระจาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายเรื่อง "การเรียนรู้หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชีครัวเรือน" ร่วมด้วยวิทยากรจากสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ขอนแก่น บรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและ บันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ" ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว เพื่อให้ครู กศน. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถนำความรู้เรื่องบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน ไปสอนให้แก่นักศึกษา กศน.เพื่อฝึกการสร้างวินัยทางการเงินต่อไป
t20151218111946_305773.jpg
t20151218111946_305774.jpg
t20151218111954_305776.jpg
t20151218111954_305777.jpg
t20151218112002_305779.jpg
t20151218112003_305780.jpg
t20151218112009_305782.jpg
t20151218112010_305783.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888