หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.4 จัดประชุมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ครั้งที่ 13/2558
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นางสุนันทา เทพสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและ การสอบบัญชีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 ครั้งที่ 13/2558 เพื่อติดตาม ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2558 และพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ที่เข้าร่วม โครงการสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดีให้กับสหกรณ์เพื่อความมั่นคง อย่างยั่งยืน ตาม หลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
t20151218111202_305742.jpg
t20151218111202_305743.jpg
t20151218111210_305745.jpg
t20151218111210_305746.jpg
t20151218111218_305748.jpg
t20151218111219_305749.jpg
t20151218111227_305751.jpg
t20151218111228_305752.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888