หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพ การให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรของกรมฯ ที่ทำหน้าที่ให้บริการการติดตั้งและดูแลการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ครบวงจร ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานของโปรแกรม ระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์ภาคเกษตร ที่มีการพัฒนาต่อยอด ขึ้นจากโปรแกรมเดิม ได้แก่ โปรแกรมระบบสมาชิกและหุ้น และโปรแกรม ระบบสินค้า ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญในการใช้งาน จนสามารถนำไปใช้ในการให้บริการติดตั้ง อบรม สอนแนะแก่สหกรณ์ และ บุคลากรของกรมฯ ได้ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่าง วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบต่างๆ ของโปรแกรม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ ให้บริการโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์สามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการควบคุม ดูแลและติดตาม ผลการดำเนินงานได้ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2558 โดยมี บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรม ณ ห้องฝึกอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151218103600_305680.jpg
t20151218103601_305681.jpg
t20151218103609_305683.jpg
t20151218103609_305684.jpg
t20151218103617_305686.jpg
t20151218103617_305687.jpg
t20151218103626_305689.jpg
t20151218103627_305690.jpg
t20151218103638_305692.jpg
t20151218103639_305693.jpg
t20151218103648_305695.jpg
t20151218103648_305696.jpg
t20151218103657_305698.jpg
t20151218103658_305699.jpg
t20151218103704_305701.jpg
t20151218103705_305702.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888