หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ทีมงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจรที่พัฒนาโดย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก จำกัด สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านกร่างพิษณุโลก จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก จำกัด อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลกเพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนำโปรแกรมระบบบัญชีไปช่วย ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ และแนะนำการใช้ข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชี ในการบริหารงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ สหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ได้เดินงานเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง สามารถให้ บริการสมาชิกได้ดี มีการนำข้อมูลจากระบบงานไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน โดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6 จะดำเนินการ ติดตามให้บริการในโอกาสต่อไป ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151216103844_305184.jpg
t20151216103846_305185.jpg
t20151216103842_305187.jpg
t20151216103843_305188.jpg
t20151216103840_305190.jpg
t20151216103839_305191.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888