หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

ครูบัญชีอาสา จ.ขอนแก่น ร่วมสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนให้กับเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 กลุ่มครูบัญชีอาสาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วย ออกทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี และสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายใน ครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งติดตามผลการจัดทำบัญชีของเกษตรกร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้รู้จักการใช้จ่ายและมีวินัยทางการเงิน ณ อำเภอเมือง อำเภอบ้านฝาง อำเภอภูเวียง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151215111604_304967.jpg
t20151215111605_304968.jpg
t20151215111616_304970.jpg
t20151215111617_304971.jpg
t20151215111623_304973.jpg
t20151215111624_304974.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888