หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น นำโดย นางสาวภัทรดา แก้วกันยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่ม โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่ 12 อำเภอ โดยมี ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรรายย่อยมี ความเข้มแข็ง และสามารถบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด สามารถทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการจัดการในรูปแบบแปลงใหญ่ เป็นหนึ่งในมาตรการลดต้นทุน การผลิตทางการเกษตรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
t20151214161402_304936.jpg
t20151214161404_304937.jpg
t20151214161356_304939.jpg
t20151214161359_304940.jpg
t20151214161355_304942.jpg
t20151214161354_304943.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888