หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จัดอบรม โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร การจัดทำบัญชีในโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ในการบันทึกบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนมุ่งเน้น ให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีได้ มีเงินออม ณ เขาสก เรนฟอร์เรส รีสอร์ท อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
t20151214145322_304843.jpg
t20151214145325_304844.jpg
t20151214145303_304846.jpg
t20151214145304_304847.jpg
t20151214145258_304849.jpg
t20151214145259_304850.jpg
t20151214145255_304852.jpg
t20151214145255_304853.jpg
t20151214145253_304855.jpg
t20151214145254_304856.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888