หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

กตส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 6
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้สอบ บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษ ทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถ นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ในเรื่องของการ ลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็วในการ ปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือ สามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตาม มาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็ก ทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น โดยมีนางสาววรรณพร ตั้งพรโชติช่วง ผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมระบบ บัญชีสหกรณ์ บุคลากรของสำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1 และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2558 โดยมี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 และ 5-9 จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรม ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151214113701_304780.jpg
t20151214113701_304781.jpg
t20151214113708_304783.jpg
t20151214113709_304784.jpg
t20151214113717_304786.jpg
t20151214113717_304787.jpg
t20151214113729_304789.jpg
t20151214113729_304790.jpg
t20151214113737_304792.jpg
t20151214113737_304793.jpg
t20151214113744_304795.jpg
t20151214113745_304796.jpg
t20151214113757_304798.jpg
t20151214113758_304799.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888