หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.มุกดาหาร จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มุกดาหาร นำโดย นางกฤษดาพร พิกุลศรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในสังกัด จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุน อาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2559 เพื่อให้ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปปรับใช้ในการวางแผนด้านการเงินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรภายใต้โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพฯ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัด มุกดาหาร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151214112232_304749.jpg
t20151214112233_304750.jpg
t20151214112240_304752.jpg
t20151214112240_304753.jpg
t20151214112247_304755.jpg
t20151214112247_304756.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888