หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรใน สังกัด จัดอบรม การจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม อาหารกลางวัน กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร บัญชีต้นกล้า เศรษฐกิจพอเพียง และบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน ภายใต้โครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ครูและนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รู้จักการคิดคำนวณ รู้จักวางแผน การจำหน่ายสินค้า ผลผลิต และปลูกฝังให้รักการทำบัญชี อันจะเป็น พื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน โดยมีครู ครูบัญชีเยาวชน นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยครู 10 คน ครู บัญชีเยาวชน 10 คน และนักเรียน 20 คน รวม 40 คน เข้าร่วมอบรม โดย ได้รับเกียรติจาก นางอังคณา มหาคุณากร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ที่ 5 พร้อมด้วย พตท.กุลทภัท อุทริเสน ผู้กำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 24 นางสุมาลี ผิงฉิมพลี ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม อุดรโฮลเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151211103437_304625.jpg
t20151211103437_304626.jpg
t20151211103443_304628.jpg
t20151211103444_304629.jpg
t20151211103450_304631.jpg
t20151211103451_304632.jpg
t20151211103457_304634.jpg
t20151211103458_304635.jpg
t20151211103504_304637.jpg
t20151211103505_304638.jpg
t20151211103511_304640.jpg
t20151211103511_304641.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888