หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และหลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อม ด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมสอนแนะ หลักสูตร "การจัดทำบัญชี ต้นทุนอาชีพ” และหลักสูตร "การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” ตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน คิดกำไรขาดทุนจาก การประกอบอาชีพได้ และสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีไปใช้ในการ วางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือนได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 43 คน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และบ้านคุณเพ็ญ ชี้ช้าง (ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลลานข่อย) หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่า พะยอม จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151211102345_304593.jpg
t20151211102346_304594.jpg
t20151211102352_304596.jpg
t20151211102352_304597.jpg
t20151211102359_304599.jpg
t20151211102359_304600.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888