หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดอบรม "โครงการทำบัญชีชี้ทางธรรม ปี 5"ตามโครงการพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวยุวพาพร พลเวียง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรม "โครงการทำบัญชี ชี้ทางธรรม ปี 5" ให้กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดเชียงราย ในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามโครงการพระราชดำริ ฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 21 โรงเรียน เพื่อดำเนินงานตามแนว พระราชดำริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งหวัง พัฒนานักเรียนสามเณรให้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชี ตลอดจน ปลูกฝังให้สามารถนำบัญชีไปช่วยเหลือผู้ปกครอง โรงเรียน คนในชุมชน ทำให้รู้รายรับ รายจ่าย สร้างวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักเรียนสามเณร จำนวน 63 รูป เข้ารับการอบรม โดยมีบุคลกรจากสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ บัญชีของกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดดงชัย พิทยา อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151211094811_304500.jpg
t20151211094811_304501.jpg
t20151211094817_304503.jpg
t20151211094817_304504.jpg
t20151211094823_304506.jpg
t20151211094824_304507.jpg
t20151211094831_304509.jpg
t20151211094832_304510.jpg
t20151211094841_304512.jpg
t20151211094841_304513.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888