หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงใหม่ จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมภูมิปัญญาทางบัญชี
เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบัญชีในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร "การจัดทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมภูมิ ปัญญาทางบัญชี” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การจัดทำบัญชีกลุ่มกิจกรรมสหกรณ์ และบัญชี กลุ่มกิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร พร้อมกันนี้ได้เข้าศึกษาดูงาน ไนท์ซาฟารี โดยมีนายสมพงษ์ ทองสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 7 เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต.มังกร มันทะนา รอง ผล.ร้อย ตชด.332 เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี ครูและนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนใน โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 62 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151209145601_304342.jpg
t20151209145602_304343.jpg
t20151209145637_304345.jpg
t20151209145632_304346.jpg
t20151209145636_304348.jpg
t20151209145635_304349.jpg
t20151209145634_304351.jpg
t20151209145638_304352.jpg
t20151209145641_304354.jpg
t20151209145643_304355.jpg
t20151209145644_304357.jpg
t20151209145645_304358.jpg
t20151209145649_304360.jpg
t20151209145651_304361.jpg
t20151209145656_304363.jpg
t20151209145656_304364.jpg
t20151209145704_304366.jpg
t20151209145704_304367.jpg
t20151209145710_304369.jpg
t20151209145712_304370.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888