หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เชียงราย จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย นำโดย นางสาวนันทนา น้อยบุญเติม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ในสังกัด จัดอบรม "การจัดทำบัญชีสำหรับกิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรม อาหารกลางวัน กิจกรรมผลิตผลทางการเกษตร บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ พอเพียง และบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน” ภายใต้โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ครู และนักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับ การจัดทำบัญชี รู้จักการคิดคำนวณ รู้จักวางแผนการจำหน่ายสินค้า ผลผลิต และปลูกฝังให้รักการจดบันทึกบัญชี อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมีครูและนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 15 โรงเรียน ประกอบด้วยครู 15 คน นักเรียน 61 คน รวม 76 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151209143359_304280.jpg
t20151209143401_304281.jpg
t20151209143407_304283.jpg
t20151209143407_304284.jpg
t20151209143418_304286.jpg
t20151209143418_304287.jpg
t20151209143426_304289.jpg
t20151209143426_304290.jpg
t20151209143435_304292.jpg
t20151209143435_304293.jpg
t20151209143443_304295.jpg
t20151209143444_304296.jpg
t20151209143457_304298.jpg
t20151209143457_304299.jpg
t20151209143503_304301.jpg
t20151209143504_304302.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888