หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จก.
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นางสาวรักชนก เครือแพทย์ นักวิชาการ ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำปีของ สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จก. ซึ่งเป็นสหกรณ์ภาคเอกชน ที่โอนให้ภาครัฐตรวจสอบ ณ ห้องประชุมโรงแรมเมโทรโพล ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมให้แนวคิดในการบริหารงานของสหกรณ์ และชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ต่อที่ประชุม พร้อมทั้งให้เกียรติมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ที่เรียนดีด้วย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151209140809_304156.jpg
t20151209140811_304157.jpg
t20151209140814_304159.jpg
t20151209140815_304160.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888