หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมโครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ มีความรู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการฯ อีกทั้งเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้ โดยมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เข้าร่วมการ อบรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ถนนกำนัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151209115558_304094.jpg
t20151209115559_304095.jpg
t20151209115609_304097.jpg
t20151209115609_304098.jpg
t20151209115615_304100.jpg
t20151209115616_304101.jpg
t20151209115622_304103.jpg
t20151209115622_304104.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888