หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้าน การบัญชี และสามารถจัดทำบัญชีได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ภูเก็ต ถนนกำนัน ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151209114423_304063.jpg
t20151209114423_304064.jpg
t20151209114431_304066.jpg
t20151209114432_304067.jpg
t20151209114439_304069.jpg
t20151209114446_304070.jpg
t20151209114513_304072.jpg
t20151209114513_304073.jpg
t20151209114521_304075.jpg
t20151209114521_304076.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888