หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำ บัญชีแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครูบัญชีเยาวชน ครูผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการส่งเสริม สหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริฯ และส่งเสริมพัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ในการบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ ตลอดจนมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถจัดทำบัญชีได้ มีเงินออม สร้างครูบัญชีเยาวชน เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับชุมชน และขยายเครือข่ายการ จัดการภูมิปัญญาทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตร ครอบครัวเกษตร และชุมชน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
t20151209113551_304032.jpg
t20151209113551_304033.jpg
t20151209113558_304035.jpg
t20151209113558_304036.jpg
t20151209113606_304038.jpg
t20151209113607_304039.jpg
t20151209113615_304041.jpg
t20151209113616_304042.jpg
t20151209113623_304044.jpg
t20151209113624_304045.jpg
t20151209113631_304047.jpg
t20151209113632_304048.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888