หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ภูเก็ต ร่วมประชุมจัดทำแผน กับ สอ.ครูภูเก็ต จำกัด
เมื่อวันที่ 21–22 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาปี 2559–2562 และแผนดำเนินงานปี 2559 และ บรรยายเกี่ยวกับการเตือนภัยทางการเงิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบ การจัดทำแผนฯ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยมีผู้เข้าประชุม จำนวน 40 คน ณ โรงแรมพังงาเบย์ จังหวัดพังงา
t20151209111357_304001.jpg
t20151209111358_304002.jpg
t20151209111405_304004.jpg
t20151209111406_304005.jpg
t20151209111413_304007.jpg
t20151209111414_304008.jpg
t20151209111420_304010.jpg
t20151209111421_304011.jpg
t20151209111428_304013.jpg
t20151209111429_304014.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888