หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท. 10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นำโดย นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 10 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ เป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลางให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมทักษะในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ให้มี ระบบการควบคุมภายในที่ดี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงพัฒนางานของสหกรณ์ และงานตรวจสอบกิจการให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์พัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าอบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน จำนวน 69 คน และ หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นกลาง จำนวน 41 คน โดยมีนางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 พร้อมด้วยข้าราชการ และข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมเป็น วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208165108_303970.jpg
t20151208165109_303971.jpg
t20151208165115_303973.jpg
t20151208165116_303974.jpg
t20151208165123_303976.jpg
t20151208165123_303977.jpg
t20151208165130_303979.jpg
t20151208165130_303980.jpg
t20151208165137_303982.jpg
t20151208165138_303983.jpg
t20151208165145_303985.jpg
t20151208165146_303986.jpg
t20151208165152_303988.jpg
t20151208165153_303989.jpg
t20151208165200_303991.jpg
t20151208165201_303992.jpg
t20151208165206_303994.jpg
t20151208165207_303995.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888