หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ภูเก็ต จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)ปี 59
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมอาสา สมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) เพื่อพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้าน บัญชี (ครูบัญชี) ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำบัญชีรับ–จ่ายใน ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ สามารถเป็นตัวแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการสอนแนะ กระตุ้นการเรียนรู้ และติดตามประเมินผล โดยมีเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ภูเก็ต ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208164115_303908.jpg
t20151208164116_303909.jpg
t20151208164122_303911.jpg
t20151208164123_303912.jpg
t20151208164128_303914.jpg
t20151208164129_303915.jpg
t20151208164136_303917.jpg
t20151208164136_303918.jpg
t20151208164143_303920.jpg
t20151208164143_303921.jpg
t20151208164150_303923.jpg
t20151208164150_303924.jpg
t20151208164157_303926.jpg
t20151208164158_303927.jpg
t20151208164204_303929.jpg
t20151208164205_303930.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888