หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยโสธร เข้าร่วมอบรม หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2




เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 นางสุนันทา เทพสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบัญชีและการสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 เป็น ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เสริมสร้างศักยภาพการ ใช้โปรแกรมระบบสินค้าเวอร์ชั่น 2.2 (update 30 เมษายน 2558) เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน ส่งเสริมและ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 ให้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารสินค้าคงคลัง มีระบบบริหารจัดการที่ดี และตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เป็นการ เตรียมความพร้อมของสหกรณ์เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการใช้สหกรณ์เป็น กลไกในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์ ให้ใช้โปรแกรมระบบสินค้าสำหรับสหกรณ์ version 2.2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร จำนวน 11 คน เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208163017_303846.jpg
t20151208163018_303847.jpg
t20151208163024_303849.jpg
t20151208163025_303850.jpg
t20151208163031_303852.jpg
t20151208163032_303853.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888