หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดอบรมการทำบัญชีในโครงการศิลปาชีพอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี จัดอบรมโครงการศิลปาชีพอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ 2559 โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชี ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้สามารถจำแนก รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน และในการประกอบอาชีพได้ รวมทั้งจัดทำบัญชี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตาด-บ้านนาโปร่ง ตำบลบะยาว อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208161834_303784.jpg
t20151208161835_303785.jpg
t20151208161841_303787.jpg
t20151208161841_303788.jpg
t20151208161849_303790.jpg
t20151208161850_303791.jpg
t20151208161856_303793.jpg
t20151208161857_303794.jpg
t20151208161903_303796.jpg
t20151208161904_303797.jpg
t20151208161910_303799.jpg
t20151208161911_303800.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888