หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "สอนแนะการวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางสาวสิริลักษณ์ สงนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อม ด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ” และหลักสูตร "การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนกลุ่มเดิม” ตามโครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 1 เพื่อให้เกษตรกร สามารถจัดทำบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน คิดกำไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้ และสามารถนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชี ไปใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายเงิน ในครัวเรือนได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชน โดยมีผู้เข้า ร่วมอบรมจำนวน 58 คน ณ บ้านคุณจำนง อรุณรัตน์ บ้านเลขที่ 163 หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208161413_303753.jpg
t20151208161413_303754.jpg
t20151208161420_303756.jpg
t20151208161420_303757.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888