หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. บึงกาฬ จัดอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ จัดอบรมโครงการสอนแนะการจัดทำบัญชี หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน การใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ สหกรณ์ได้ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ และการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท GL version 2.2 สามารถจัดทำบัญชี จัดทำงบทดลอง และจัดทำงบการเงินได้ ด้วยโปรแกรม ระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสามารถนำข้อมูลทางการ เงินการบัญชีที่ได้จากการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการวาง แผนการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่าง ยั่งยืนต่อไป โดยมี ผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์กลุ่มไม่พร้อมรับการตรวจสอบ จำนวน 27 สหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ดูแลรับผิดชอบ สหกรณ์ จำนวน 6 คน ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เข้ารับการอบรม ณ ห้องฝึก อบรมคอมพิวเตอร์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ
t20151208160440_303691.jpg
t20151208160441_303692.jpg
t20151208160447_303694.jpg
t20151208160448_303695.jpg
t20151208160456_303697.jpg
t20151208160456_303698.jpg
t20151208160503_303700.jpg
t20151208160503_303701.jpg
t20151208160509_303703.jpg
t20151208160509_303704.jpg
t20151208160516_303706.jpg
t20151208160517_303707.jpg
t20151208160523_303709.jpg
t20151208160523_303710.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888