หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส. ชลบุรี จัดอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่บัญชี ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี จัดอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี หลักสูตรเจ้าหน้าที่ บัญชี ขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี และสามารถจัด ทำบัญชีได้ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีชั้นคุณภาพ การควบคุมภายในที่ดี และ เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องปรามการทุจริต ตลอดจนลดข้อผิดพลาดทางการเงินการ บัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
t20151208155541_303660.jpg
t20151208155541_303661.jpg
t20151208155548_303663.jpg
t20151208155550_303664.jpg
t20151208155558_303666.jpg
t20151208155559_303667.jpg
t20151208155606_303669.jpg
t20151208155607_303670.jpg
t20151208155614_303672.jpg
t20151208155614_303673.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888