หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ครอบครัวและกำลังพลหน่วยทหาร
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การจัดทำบัญชีแก่ครอบครัวและ กำลังพลของหน่วย ร.16 พัน 1 โดยสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการทำบัญชี ให้สามารถนำข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ ประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีผู้เข้า อบรมจำนวน 100 คน ณ ห้องอบรม กองร้อยอาวุธเบาที่ 1 กองพันทหาร ราบที่ 1 กรมทหาราบที่ 16 อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208152445_303598.jpg
t20151208152446_303599.jpg
t20151208152454_303601.jpg
t20151208152455_303602.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888