หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามโครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา รุ่นที่ 2 ปี 2559
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางมาลา จิตรเสนา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สอนแนะการจัดทำ บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา”ภายใต้ โครงการแนะนำการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันและ ยางพารา รุ่นที่ 2 ปี 2559 เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ สามารถจัดทำบัญชี รับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และพัฒนาทักษะในการนำข้อมูลทาง บัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีผู้เข้ารับ การอบรม จำนวน 50 คน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทุ่งคลองควาย จำกัด ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208150805_303567.jpg
t20151208150828_303568.jpg
t20151208150829_303570.jpg
t20151208150829_303571.jpg
t20151208150829_303573.jpg
t20151208150830_303574.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888