หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางพชรลักษณ์ เจริญสุข ผู้สอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์เพชรบุรี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเพชรบุรี จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ของสหกรณ์ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี 2559 พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารงาน ณ โรงแรมรอยัลไดมอน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151208115101_303474.jpg
t20151208115102_303475.jpg
t20151208115109_303477.jpg
t20151208115110_303478.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888