หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เลย จัดประชุม 3 ฝ่าย เสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 นางโสภิดา แก้วสุฟอง หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จัดประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม สหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรับการตรวจสอบบัญชี (สำหรับ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่พร้อมรับการตรวจสอบ)พร้อมทั้งกำหนด แนวทางการให้บริการที่เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มที่ ประชุมรับการตรวจสอบ และเสริมสร้างความพร้อมรับการสอบบัญชี ในปีงบประมาณ 2559 รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางดำเนินการให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้สามารถจัดทำบัญชี งบการเงิน และ รายละเอียดประกอบงบการเงินได้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ต่อไป ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 อำเภอเมือง จังหวัดเลย ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204162808_303381.jpg
t20151204162809_303382.jpg
t20151204162809_303384.jpg
t20151204162811_303385.jpg
t20151204162818_303387.jpg
t20151204162819_303388.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888