หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง"
เมื่อวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 จัดอบรมโครงการ "ต้นกล้าบัญชี สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง" ให้แก่ครูและ นักเรียนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อมุ่งเน้นให้รู้จักวิธีจดบันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเองในแต่ละวัน รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายของตนเอง อีกทั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบันทึกบัญชีให้กับผู้ปกครอง เพื่อช่วย ในการวางแผนการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ณ โรงเรียนแม่ลานคำ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204161821_303319.jpg
t20151204161821_303320.jpg
t20151204161839_303322.jpg
t20151204161839_303323.jpg
t20151204161840_303325.jpg
t20151204161840_303326.jpg
t20151204161842_303328.jpg
t20151204161843_303329.jpg
t20151204161900_303331.jpg
t20151204161900_303332.jpg
t20151204161901_303334.jpg
t20151204161901_303335.jpg
t20151204161904_303337.jpg
t20151204161905_303338.jpg
t20151204161918_303340.jpg
t20151204161918_303341.jpg
t20151204161919_303343.jpg
t20151204161920_303344.jpg
t20151204161930_303346.jpg
t20151204161930_303347.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888