หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมรับการสอบบัญชี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ เพื่อมุ่งเน้นการให้ความ สำคัญกับการทำงานเชิงคุณภาพสำหรับงานตรวจสอบบัญชี และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส และพึ่งพา ตนเองได้ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง ยั่งยืนต่อไป โดยมี นางบุญศรี บุญเส้ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพชรบุรี ร่วมบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการปฏิบัติงาน” โดยมีคณะกรรมการ ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีตัวแทน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายยุทธนา สมบูรณ์จิตต์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204160636_303257.jpg
t20151204160636_303258.jpg
t20151204160640_303260.jpg
t20151204160641_303261.jpg
t20151204160647_303263.jpg
t20151204160648_303264.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888