หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตท.9 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 นำโดย นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ บริหารจัดการพืชเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลักสูตร ผู้จัดการ/คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยและในกลุ่มอาเซียน เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ (ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าใจเกี่ยวกับระบบ การควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่าย ในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ โดยมีบุคคลภายนอก และหัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 126 คน ณ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204152709_303164.jpg
t20151204152709_303165.jpg
t20151204152715_303167.jpg
t20151204152716_303168.jpg
t20151204152726_303170.jpg
t20151204152727_303171.jpg
t20151204152741_303173.jpg
t20151204152741_303174.jpg
t20151204152744_303176.jpg
t20151204152745_303177.jpg
t20151204152753_303179.jpg
t20151204152754_303180.jpg
t20151204152759_303182.jpg
t20151204152800_303183.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888