หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.เพชรบุรี จัดกิจกรรมสอนแนะและติดตามการจัดทำบัญชีในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นำโดย นางพชรลักษณ์ เจริญสุข นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสอนแนะและติดตามการจัดทำ บัญชีแก่นักเรียน ในโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพื่อให้ นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการทำบัญชี สามารถทำบัญชีได้ ใช้บัญชีเป็น ช่วยพัฒนาอุปนิสัยของเยาวชนให้รู้จักค่าของเงิน ใช้เงินอย่างคุ้มค่า รู้จักการออม มีความซื่อสัตย์ มีวินัยทางการเงิน มีความละเอียดถี่ถ้วน มีความเพียรพยามยาม และรู้จักวิเคราะห์ตนเองด้านการเงินการบัญชี อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง และชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง สู่อนาคตที่เจริญอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151204144802_303102.jpg
t20151204144802_303103.jpg
t20151204144809_303105.jpg
t20151204144810_303106.jpg
t20151204144818_303108.jpg
t20151204144818_303109.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888