หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีหลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ นครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ขั้นพื้นฐาน แก่คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของคณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ รู้และเข้าใจกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยมีบุคลากร ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช และนางสาวสุภาวดี พัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151201155806_302544.jpg
t20151201155807_302545.jpg
t20151201155803_302547.jpg
t20151201155804_302548.jpg
t20151201155801_302550.jpg
t20151201155802_302551.jpg
t20151201155759_302553.jpg
t20151201155800_302554.jpg
t20151201155758_302556.jpg
t20151201155757_302557.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888