หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพปี 2559
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี อาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ ชัยวัน ประธานชมรมครูบัญชี เป็นวิทยากร เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในปี 2559 พร้อมทั้งทบทวนความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสำคัญของหลักการจดบันทึกบัญชี เพื่อนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน เสริมสร้างความรู้ ทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด และการใช้สื่อการสอนในการโน้มน้าวจูงใจกลุ่มเป้าหมาย ให้เห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์อุทัยธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151201111138_302420.jpg
t20151201111139_302421.jpg
t20151201111152_302423.jpg
t20151201111153_302424.jpg
t20151201111216_302426.jpg
t20151201111217_302427.jpg
t20151201111224_302429.jpg
t20151201111225_302430.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888