หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.หนองบัวลำภู สอนแนะครูบัญชีเยาวชนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นางกาญจนา แสนสิงห์ หัวหน้าสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู จัดประชุมสอนแนะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี ต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน แก่นักเรียนที่ปฏิบัติ หน้าที่เป็นครูบัญชีเยาวชนในโรงเรียน จำนวน 2 คน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และเข้าใจในการจดบันทึกบัญชี สามารถนำไปปรับใช้ในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และมีส่วนร่วมในการคิด เรียนรู้ และ พัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชี สร้างวินัยให้เกิดกับครอบครัว และสถาบันการศึกษา อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางบัญชีระหว่างโรงเรียน ยุวเกษตร ครอบครัว เกษตรกร และชุมชนอีกด้วย ณ โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151201102234_302358.jpg
t20151201102234_302359.jpg
t20151201102241_302361.jpg
t20151201102242_302362.jpg
t20151201102250_302364.jpg
t20151201102250_302365.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888