หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ระยอง จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินแบัญละการชี
เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย นางสาวประสพศรี ภู่ริยะพันธ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การเงินและการบัญชี หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" และหลักสูตร "เจ้าหน้าที่สหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ รวมถึงหลักจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และคำแนะนำเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี การควบคุมภายใน ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการ บริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151201101617_302327.jpg
t20151201101618_302328.jpg
t20151201101624_302330.jpg
t20151201101625_302331.jpg
t20151201101632_302333.jpg
t20151201101633_302334.jpg
t20151201101640_302336.jpg
t20151201101641_302337.jpg
t20151201101648_302339.jpg
t20151201101649_302340.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888