หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.กทม. จัดอบรม หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร นำโดย นางปทุมวดี มนต์คงธรรม หัวหน้า สำนักงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาอาสาสมัครเกษตร ด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา)” ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา ทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 เพื่อถ่ายทอดนโยบายและ แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งให้ครูบัญชีได้รับทราบ ทบทวนความรู้ ความเข้าใจให้กับครูบัญชีในประเด็นสำคัญของหลัก การจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และการ นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการใช้จ่ายใน ครัวเรือนและในการประกอบอาชีพ และการใช้สื่อการสอนให้กับ ครูบัญชีอาสา เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การโน้มน้าว จูงใจ กลุ่มเป้าหมายให้เห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชีและการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 53 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151201100327_302296.jpg
t20151201100328_302297.jpg
t20151201100334_302299.jpg
t20151201100335_302300.jpg
t20151201100342_302302.jpg
t20151201100342_302303.jpg
t20151201100348_302305.jpg
t20151201100349_302306.jpg
t20151201100357_302308.jpg
t20151201100400_302309.jpg
t20151201100404_302311.jpg
t20151201100404_302312.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888