หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พังงา จัดอบรมการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นำโดย นายไตรรงค์ สมเชื้อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร พัฒนา อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชีอาสา) ภายใต้โครงการพัฒนาภูมิปัญญา ทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ ปี 2559 เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้ด้านบัญชี ครัวเรือนสู่ต้นทุนอาชีพ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและแนะนำเทคนิคในการ สอนบัญชี เพื่อให้ครูบัญชีสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรสอนแนะและติดตามการ จัดทำบัญชีของเกษตรกรรายบุคคลต่อไปได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทีป สุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายเอนก จีวะรัตน์ ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130153326_302265.jpg
t20151130153327_302266.jpg
t20151130153317_302268.jpg
t20151130153318_302269.jpg
t20151130153301_302271.jpg
t20151130153302_302272.jpg
t20151130153301_302274.jpg
t20151130153301_302275.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888