หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.พัทลุง จัดอบรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้านักบัญชีทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง นำโดย นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยนางจำเรียง ช่วยเกื้อ ครูบัญชี อาสาตำบลท่าแคจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 "ต้นกล้าบัญชี ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 3เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน และเยาวชน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาใช้ ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการบ่มเพาะต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก ความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน มีวินัยทางการเงิน รู้จักประหยัดอดออม โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 และปีที่ 6 จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนอภยาราม (วัดไพย์) ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130145314_302234.jpg
t20151130145315_302235.jpg
t20151130145312_302237.jpg
t20151130145312_302238.jpg
t20151130145310_302240.jpg
t20151130145311_302241.jpg
t20151130145311_302243.jpg
t20151130145311_302244.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888