หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.ยะลา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559
เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559 (Road Map 59) ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 เพื่อให้ ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้รับความรู้ด้านเทคนิค การตรวจสอบ การตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์และ รูปแบบรายงานโดยมีเจ้าหน้าที่โครงการฯ ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส จำนวน 44 คน เข้ารับการอบรม ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130144556_302203.jpg
t20151130144557_302204.jpg
t20151130144554_302206.jpg
t20151130144555_302207.jpg
t20151130144552_302209.jpg
t20151130144553_302210.jpg
t20151130144550_302212.jpg
t20151130144550_302213.jpg
t20151130144550_302215.jpg
t20151130144550_302216.jpg
t20151130144549_302218.jpg
t20151130144550_302219.jpg
t20151130144542_302221.jpg
t20151130144548_302222.jpg
t20151130144541_302224.jpg
t20151130144539_302225.jpg
t20151130144537_302227.jpg
t20151130144537_302228.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888