หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

อตส. เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบบัญชีใหม่ รุ่นที่ 5




เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การควบคุม คุณภาพการสอบบัญชีด้วยระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้สอบ บัญชีใหม่ รุ่นที่ 5เพื่อให้ผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถนำระบบไปใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ ในเรื่องของการลดต้นทุนงาน ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนงาน เพิ่มความรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีได้ตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ระบบกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้บรรลุเป้าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ ผู้สอบบัญชีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4 – 6 เข้ารับการอบรม จำนวน 42 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130140807_302110.jpg
t20151130140808_302111.jpg
t20151130140805_302113.jpg
t20151130140806_302114.jpg
t20151130140802_302116.jpg
t20151130140803_302117.jpg
t20151130140759_302119.jpg
t20151130140759_302120.jpg
t20151130140734_302122.jpg
t20151130140759_302123.jpg
t20151130140731_302125.jpg
t20151130140732_302126.jpg
t20151130140730_302128.jpg
t20151130140729_302129.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888