หน้าหลัก อีเมล์ แผนผังเว็บไซต์ กระดานถาม -ตอบ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2563


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย นางสาวภัทรมน พงส์พิสิฏฐ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ อุดรธานี จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และเข้าใจบทบาท ภารกิจ หน้าที่ จริยธรรมของ คณะกรรมการการดำเนินการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และหลักธรรมาภิบาล ในสหกรณ์ รู้และเข้าใจกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของสหกรณ์ โดยมีสหกรณ์ จำนวน 8 สหกรณ์ รวม 16 คน เข้ารับการ อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130121827_302079.jpg
t20151130121838_302080.jpg
t20151130121838_302082.jpg
t20151130121838_302083.jpg
t20151130121853_302085.jpg
t20151130121853_302086.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888