หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
no insert title on tag images
เกี่ยวกับเรา ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและสอบบัญชี ระเบียบ โครงการสำคัญ เครือข่ายครูบัญชี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เว็บไซต์หน่วยงาน Intranet

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข่าวประกาศ


อ่านทั้งหมด

ข่าวเด่นวันนี้

ปี 2559


อ่านทั้งหมด


ข่าวสาร

 


 

มัลติมีเดีย

 


 

e-Service

บริการ

สตส.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2558 นายกำสิทธิ์ บัวสมุย หัวหน้า สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี หลักสูตร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน และหลักสูตร เจ้าหน้าที่บัญชีขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้มีโปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ โดยมี คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ เข้ารับการอบรม ณ ห้อง ประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ที่ http://www.moac.go.th/
t20151130121136_302048.jpg
t20151130121136_302049.jpg
t20151130121144_302051.jpg
t20151130121144_302052.jpg
t20151130121155_302054.jpg
t20151130121153_302055.jpg
t20151130121200_302057.jpg
t20151130121201_302058.jpg

Copyright 2016 by Cooperative Auditing Department
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888